Gull

Black-headed Gull

Pallas Gull

Brown-headed Gull

Slender-billed Gull

Heuglins Gull

Steppe Gull