Gull

Gull Identification

Heuglins Gull

Steppe Gull

Black-headed Gull

Pallas Gull

Brown-headed Gull

Slender-billed Gull